ศูนย์เทรนนิ่ง อบรม การเป็นพาร์ทเนอร์กับ “ไข่หวานบ้านซูชิ”

สาระเพลินๆ

ศูนย์เทรนนิ่ง อบรม การเป็นพาร์ทเนอร์กับ “ไข่หวานบ้านซูชิ”

    ไข่หวานบ้านซูชิมาสเตอร์เลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา เป็นศูนย์เทรนนิ่ง อบรม การเป็นพาร์ทเนอร์กับ “ไข่หวานบ้านซูชิ” เพื่อใช้เป็นสถานที่ให้ลูกค้าได้เข้ามาดูร้านเป็นต้นแบบก่อนตัดสินใจจะเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์  หลังตัดสินใจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ได้มาฝึกปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดร้านไข่หวานบ้านซูชิของตนเอง ที่สาขามาสเตอร์เลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรา

   นอกจากนี้ ไข่หวานบ้านซูชิสาขาเลียบทางด่วนเอกมัย – รามอินทรายังเป็นสถานที่ที่ใช้การพัฒนาโปรดัก การบริหาร เมนูใหม่ๆ ให้กับร้านไข่หวานบ้านซูชิ

    สำหรับสาขาที่ได้เปิดไปแล้ว ได้ใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมใหม่ กลับมาดูการบริหารงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรักษามาตราฐานอย่างสม่ำเสมอและพัฒนาต่อไปภายในอนาคต

    โดยในอนาคตข้างหน้า ไข่หวานบ้านซูชิ ได้วางแผนที่จะขยายสาขามาสเตอร์ไปยังภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กับไข่หวานบ้านซูชิ ได้รับความสะดวกสบายในการเข้ามาฝึกอบรบได้ทุกภูมิภาค ในปัจจุบัน ได้มีการเปิดตัว สาขามาสเตอร์เป็นแห่งที่สองแล้ว โดยอยู่ที่ภูมิภาคเหนือเป็น ไข่หวานบ้านซูชิมาสเตอร์ สาขา ม.เชียงใหม่

 

#ไข่หวานบ้านซูชิ #อาหารญี่ปุ่น #ซูชิ #ร้านซูชิ #แฟรนไชส์ #แฟรนไชส์น่าลงทุน